Prace przy grobach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu jako zarządzający cmentarzem komunalnym, uprzejmie informuje, że dokonanie prac kamieniarskich związanych z postawieniem nagrobka odbywa się po uzyskaniu stosownego zezwolenia i wniesieniu ustalonej na podstawie obowiązującego cennika opłaty.

Jednocześnie, informujemy o konieczności zachowania odpowiednich wymiarów nagrobków, nieprzekraczających granic powierzchni grobu (Dz. U. z 2008 r., Nr 48 poz. 284 ).

Niedostosowanie się do wymogów odnośnie wymiarów nagrobków wiąże się z brakiem wydania zezwolenie na postawienie nagrobka.

Wszystkie prace kamieniarskie związane z montażem nowego nagrobka, wymianą nagrobka, wymianą lub uzupełnieniem elementów nagrobka, renowacją nagrobka należy zgłaszać zarządcy cmentarza.

Dopuszczalne wymiary stawianych nagrobków
(szerokość w cm / długość w cm)

1. Groby ziemne:

dziecięce 50 - 60 cm / 100 cm
pojedyncze 80 - 100 cm / 180 cm
podwójne 150 - 180 cm / 180 cm

2. Groby murowane:

pojedyncze 110 - 140 cm / 250 cm
podwójne 200- 230 cm / 250 cm

 

Warte uwagi