Punkt ze zniczami do ponownego użycia

Z troski o nasze naturalne środowisko przygotowaliśmy na cmentarzu komunalnym specjalnie zorganizowane punkty, w których można udostępniać niezniszczone szklane znicze innym osobom, do ich ponownego użytku.

Przed umieszczeniem znicza w punkcie - prosimy o jego oczyszczenie z wkładu.

Punkty zostały zlokalizowane przy istniejących wypożyczalniach sprzętu ogrodowego w okolicy głównych ciągów komunikacyjnych.

Prosimy o zachowanie porządku i czystości, zarówno na regałach jak i w ich obrębie.

Warte uwagi