Cmentarz Komunalny w Wągrowcu

Cennik

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca opłaty za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu oraz za korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza wynoszą:

 

Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku

1. Groby ziemne - opłata za 20 lat:
 
    a) dziecięcy do lat 6
b) pojedynczy
c) pojedynczy głębinowy
d) podwójny jednopoziomowy
e) podwójny głębinowy
  143,64 zł,   
393,12 zł,   
434,16 zł,   
642,60 zł,   
848,88 zł;
     
2. Groby murowane:
 
    a) pojedynczy jednomiejscowy
b) podwójny jednopoziomowy
c) pojedynczy wielopoziomowy
d) podwójny wielopoziomowy
  767,88 zł - opłata za 20 lat,  
3240,00 zł,   
2160,00 zł,   
4320,00 zł;   
     
3. Urny 
 
   

a) miejsce w ścianie urnowej

b) dochowanie do grobu urny

 

345,60 zł - opłata za 20 lat, 

172,80 zł   

     Opłaty za dochowanie do istniejącego grobu oraz pochówku na wcześniej zarezerwowanym miejscu, w okresie objętym wniesioną opłatą, liczone za każdy pełny rok pomiędzy datą wniesienia tej opłaty, a datą pochówku w celu zachowania 20 - letniego okresu nienaruszalności grobu

 1. Groby ziemne:  
 
    a) dziecięcy do lat 6
b) pojedynczy
c) pojedynczy głębinowy
d) podwójny jednopoziomowy
e) podwójny głębinowy
    7,18 zł,   
19,66 zł,   
21,71 zł,   
32,13 zł,   
42,44 zł;
     
2. Groby murowane:  
    a) pojedynczy jednomiejscowy   38,39 zł.   
     

    Opłaty za czynności nadzoru zarządcy cmentarza nad pracami związanymi z postawieniem nagrobka oraz dopuszczalne wymiary stawianych nagrobków

1. Groby ziemne:  
 
    a) dziecięcy do lat 6
b) pojedynczy
c) pojedynczy głębinowy
d) podwójny jednopoziomowy
e) podwójny głębinowy
  149,04 zł,   
249,48 zł,   
249,48 zł,   
474,12 zł,   
474,12 zł;
     
2. Groby murowane: 
 
    a) pojedynczy jednomiejscowy
b) pojedynczy wielopoziomowy
c) podwójny jednopoziomowy
d) podwójny wielopoziomowy
  436,32 zł,   
518,40 zł,  
623,16 zł,   
680,40 zł;   

                                     

                    DOPUSZCZALNE WYMIARY STAWIANYCH NAGROBKÓW:

1. Groby ziemne:                                             szerokość w cm / długość w cm

           a) dziecięce                                                    50 - 60 cm / 100 cm

           b) pojedyncze                                                80 - 100 cm / 180 cm

           c) podwójne                                                  150 - 180 cm / 180 cm

2. Groby murowane:

           a) pojedyncze                                               110 - 140 cm / 250 cm

           b) podwójne                                                  200 - 230 cm / 250 cm

    

Opłaty z korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza

 

1. Udostępnienie chłodni  

 

 

2. Udostepnienie sali ceremonii

 

75,60 zł - za pierwsze 3 doby,

21,60 zł - każda następna rozpoczęta doba.

 

86,40 zł - jednorazowo.

 

OPŁATA ZA ZMIANĘ CHARAKTERU GROBU ZIEMNEGO JEDNOPOZIOMOWEGO  NA GŁĘBINOWY PO UPŁYWIE 20 LAT OD DNIA POCHÓWKU

     

1. W przypadku grobu pojedynczego

2. W przypadku grobu podwójnego

 

41,04 zł.

206,28 zł.

WJAZD NA TEREN CMENTARZA

1. Opłata za jednokrotne udostępnienie wjazdu na teren cmentarza pojazdem samochodowym, niezwiązanego z pochówkiem na cmentarzu komunalnym, wynosi 49,20 zł.

       

Opłatę za nienaruszalność grobu przez kolejne 20 lat, w przypadku wniesienia zastrzeżenia, pobiera się w wysokości jak za miejsce pochówku według rodzaju grobu.
Opłaty za miejsca pochówku oraz za korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza zawierają  8 % podatku od towarów i usług (VAT). Opłata za wjazd na teren cmentarza zawiera 23 % podatku VAT.