Cmentarz Komunalny w Wągrowcu

Informacja dla dysponentów grobów

Zarządzający Cmentarzem Komunalnym informuje dysponentów grobów, że zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych istnieje obowiązek dokonania opłat za groby i miejsca cmentarne po upływie 20 lat od dnia poprzedniej opłaty. W przypadku braku opłaty zarządzający ma prawo do likwidacji grobu lub miejsca i wykorzystania do ponownych pochowań.

Opłaty prolongacyjne przyjmowane są na pełen okres 20 lat lub wielokrotność tego okresu. Cennik nie przewiduje możliwości płatności w ratach lub na okres krótszy, niż wspomniany wyżej.

Zarazem oznajmiamy, iż opłata za wodę na cmentarzu komunalnym, jest już zawarta w opłacie przedłużającej ważność grobu. Po weryfikacji danych i otrzymaniu środków w wymaganej wysokości, wystawiamy fakturę VAT, którą można odebrać w siedzibie zarządcy.